Gesloten van 23 December t/m 7 Januari. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar – Team van der wal sport en zwemacademie

Zwemles met échte aandacht

TOELICHTING

Deze huisregels zijn opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in de accommodatie te waarborgen met als

doel een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers.

TOEGANG TOT ACOMONDATIE

 • De accommodatie is voor iedereen toegankelijk, kinderen beneden de acht jaar uitsluitend onder begeleiding van een voor hen verantwoordelijk persoon, met een minimum leeftijd van 21 jaar
 • Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten
 • Personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot het verblijf in deze accommodatie worden ontzegd

REGELS VEILIG ZWEMMEN

Is er een zwemmer die toch naar de zwemles komt en een van de veiligheid- en hygiëneregels overtreedt en de docent vertrouwt dit niet, dan mag de docent de zwemmer uit de les sturen voor de veiligheid van iedereen (deze les wordt niet vergoed!).

De zwemles afmelden i.v.m. de regels van veilig zwemmen, hiervoor geldt de normale afmeld regeling van maximaal 30 dagen tot 24 uur van tevoren.

VEILIGHEID EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN

 • Heb je corona klachten? Blijf thuis en laat je testen; bij een negatieve uitslag mag er weer gezwommen worden.
 • Krentenbaard blijf thuis! Krentenbaard is zeer besmettelijk vooral als er een wondje open is of opengaat.
 • Waterpokken blijft thuis! Waterpokken is besmettelijk en degene met de waterpokken krijgt alleen maar meer jeuk.
 • Waterwratjes die open zijn afdekken met een watervaste pleister!VERBLIJF IN DE ACCOMMODATIE

  Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne wordt gewaarborgd. Hiertoe zijn de volgende gedragsregels opgesteld.

VERBLIJF IN DE ACCOMMODATIE

Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne wordt gewaarborgd. Hiertoe zijn de volgende gedragsregels opgesteld.

 • Volg de instructies op die in de accommodatie staan met het logo van Van der Wal Sport-& Zwemacademie
 • Het is niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal te betreden
 • Het meebrengen van geluidsapparatuur is niet toegestaan;
 • Iedereen helpt mee een prettig verblijfsklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen.
 • De accommodatie schoon achterlaten, voorbeeld heeft u een spelletje gepakt uit de spelletjes bak. Leg het spelletje ook weer netjes terug in de spelletjes bak.

WEGBRENGEN /WACHTEN/OPHALEN

 • Kom maximaal 15 minuten van tevoren naar de zwemles toe
 • Hou uw zwemmer en eventuele extra kinderen bij uw zijde
 • Wanneer de zwemles begint roept de docent en mogen de zwemmers komen.
 • Kijken tijdens de zwemles kan, volg de intrusies van de accommodatie op.
 • Als uw zwemmer klaar is met de zwemles en omgekleed is graag z.s.m. het zwembadcomplex verlaten.

   

  AANSPRAKELIJKHEID

  • Het bezoek aan deze accommodatie geschiedt voor eigen risico;
  • De directie aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers;
  • Bezoekers zijn verplicht om in de accommodatie gevonden voorwerpen aan de kassa af te geven of bij de zwemonderwijzer.
  • Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van deze accommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

   NALEVING REGLEMENT

   • Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement.;
   • Bezoekers zijn verplicht om aanwijzingen van medewerkers direct op te volgen
   • Afhankelijk van de ernst van een overtreding en/of er sprake is van een herhaling van feiten kan de toegang tot de accommodatie voor onbeperkte tijd worden ontzegd. Dit naar oordeel van de directie.

   WAARDEVOLLE TIPS

   • Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis.
   • Wees u bewust van de risico’s: wees voorzichtig, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen bestaan er altijd bepaalde gevaaraspecten;
   • Als u iemand in problemen ziet, roep dan onmiddellijk hulp in en biedt zo mogelijk ook zelf hulp.