VEILIG ZWEMMEN:

Dit protocol is gemaakt om te zorgen dat iedereen op veilig en een plezierige manier kan komen zwemmen.

 

REGELS VEILIG ZWEMMEN:

 • Is er een zwemmer die toch naar de zwemles komt en een van de veiligheid- en hygiëneregels overtreedt en de docent vertrouwt dit niet, dan mag de docent de zwemmer uit de les sturen voor de veiligheid van iedereen (deze les wordt niet vergoed!).
 • De zwemles afmelden i.v.m. de regels van veilig zwemmen, hiervoor geldt de normale afmeld regeling van maximaal 30 dagen tot 24 uur van tevoren.

VEILIGHEID EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN: 

 • Heb je corona klachten? Blijf thuis en laat je testen; bij een negatieve uitslag mag er weer gezwommen worden.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, Verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Krentenbaard blijf thuis! Krentenbaard is zeer besmettelijk vooral als er een wondje open is of opengaat.
 • Waterpokken blijft thuis! Waterpokken is besmettelijk en degene met de waterpokken krijgt alleen maar meer jeuk.
 • Waterwratjes die open zijn afdekken met een watervaste pleister! 

WEGBRENGEN /WACHTEN/OPHALEN: 

 • Kom maximaal 15 minuten van tevoren naar de zwemles toe
 • Hou uw zwemmer en eventuele extra kinderen bij je
 • Wanneer de zwemles begint roept de docent en mogen de zwemmers komen.
 • Kijken tijdens de zwemles kan, blijf wel achter de blauwe muur/heg.
 • Als uw zwemmer klaar is met de zwemles en omgekleed is graag z.s.m. het zwembadcomplex verlaten.

OMKLEDEN EN KLEEDKAMER REGELS: 

 • Er kan omgekleed worden in de kleedkamers of in de tent
 • Douchen graag voor en na de zwemles
 • Laat de kleedkamer netjes achter!

ZWEMLES AFMELDEN /INHAAL ZWEMLES INPLANNEN: 

Zwemles afmelden doet uw op de persoonlijke pagina onder het kopje Lessen en afmelden.

 • Om recht te hebben op inhaal te goed of het behouden ervan, moet er maximaal 30 dagen tot 24 uur voor de betreffende zwemles afgemeld zijn.
 • Heeft u inhaal te goed dan kunt u onder het kopje activiteiten inplannen
 • Er wordt wekelijks een week vrijgegeven om in te halen.

 

INHAAL TE GOED: 

 • Inhaal te goed is een extra service van Van der Wal Sport-& Zwemacademie
 • Inhaal te goed wordt niet financieel verrekend, komt te vervallen als het contract is of wordt beëindigd.
 • Het inhaal te goed is een half jaar geldig vanaf de data van de afgemelde zwemles. Voorbeeld de zwemles van 1 mei 2021 is afgemeld, het inhaal te goed wordt op 2 mei 2021 bijgeschreven op de persoonlijke pagina, het inhaal te goed van 2 mei 2021 kan tot 2 okt 2021 gebruiken worden.
 • Zijn er sluitdagen vanuit Van der Wal Sport & Zwemacademie dan wordt het inhaal te goed automatisch verlengt.
 • Inhaal les afmelden, hiervoor gelden dezelfde regels als bij een reguliere zwemles.
 • Uw bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden/ inplannen voor de regulieren zwemlessen (afmelden), tevens de inhaal zwemlessen (inplannen/afmelden).

VAN DER WAL SPORT-& ZWEMACADEMIE TRAJECT ABC: 

 • U heeft gekozen om bij Van der Wal Sport-& Zwemacademie te komen zwemmen en het traject aan te gaan voor de zwemdiploma’s A B en C
 • Wanneer er start wordt bij Van der Wal Sport-& Zwemacademie na een behaald zwemdiploma elders, moet er eerst een zwemtest gedaan worden, om het niveau van de zwemmer te bepalen.
 • Wanneer er gestart is bij Van der Wal Sport-& Zwemacademie en er wordt ergens anders een zwemdiploma behaald, is de zwemmer verplicht om een zwemtest doen. Om het niveau te bepalen.
 • Een zwemdiploma ergens anders telt niet automatisch mee voor het traject van ABC bij Van der Wal Sport & Zwemacademie.

CONTRACTBEËNDIGING/ TUSSEN TIJDS OPZEGGEN:

 • Het contract loop vanaf de eerste zwemles tot en met diploma C en wordt automatisch beëindigt als alle betalingen zijn voldaan.
 • Wilt u eerder opzeggen dan kan dit door een schriftelijke (email: info@vanderwalsport.com) tussentijd opzegging.
 • De opzegtermijn is minimaal 1 maand voor de eerste van de maand.
 • Het contract wordt pas beëindigt als alle betalingen zijn voldaan.

 

Tot ziens in het Zwembad

Team van der Wal Sport-& Zwemacademie

×